Vad händer om autogirodragningen misslyckas?

Om det inte finns tillräckligt mycket pengar på kontot när din faktura ska betalas via autogiro kommar du som är mobilkund att få ett sms som påminner dig om att se till att det finns pengar på kontot. Därefter kommer vi att försöka tre gånger till. Försöken görs en gång om dagen tre vardagar efter fakturans förfallodag. 

Har vi inte kunnat dra pengar då kommer du som är mobilkund att få ett sms från oss med påminnelse om att betala manuellt. Det kan du göra  i Mitt Telenor eller så inväntar du påminnelsen som skickas hem.