Vad har Telenor för bank- och plusgiro?

Bankgironummer: 5572-4959
Betalningsmottagare: Telenor

Vi har inget plusgiro.