Vad händer med mitt bredbandsabonnemang om jag flyttar?

Om du flyttar kan du i de flesta fall ta med dig ditt bredbandsabonnemang till din nya adress. Ring oss på 020-222 222 så hjälper vi dig. Vi svarar mellan 08.00 och 18.00 på vardagar samt mellan 09.00 och 17.00 på helger.

I vissa fall går det av tekniska skäl inte att flytta bredbandet till den nya adressen. Då kan du överlåta abonnemanget till personen som flyttar in efter dig.