Jag har redan villafiber, men vill ha Telenor som leverantör. Vad gör jag?

Har du redan fiber indraget i ditt hus? Då finns det flera olika alternativ beroende på vem som installerat fibern.

Sök på din adress för att se vad vi kan erbjuda dig. Då kan du välja Telenor som leverantör av bredband, tv eller telefoni. Har du några frågor? Kontakta oss.