Varför har min surf inte fyllts på?

appen Mitt Telenor ser du när din nya surf kommer. Om du inte har fått påfyllnad det datum som anges där, kan du kontakta Kundservice på 020-222 222.

Läs mer om appen.