Varför har min surf inte fyllts på?

appen Mitt Telenor ser du när din nya surf kommer. Om du inte har fått påfyllnad det datum som anges där, kontakta Kundservice.

Läs mer om appen.