Vad använder ni för uppgifter om mig?

För att kunna utveckla och erbjuda dig riktigt bra abonnemang, tjänster, service och erbjudanden behöver vi använda det vi vet om dig. De uppgifter vi behöver använda kan delas upp i kunduppgifter och trafikuppgifter.

  • Kunduppgifter – som namn, postadress, mejladress, telefonnummer och personnummer.
  • Trafikuppgifter – uppgifter som visar hur du använder dina tjänster och produkter.