Jag har larm hemma. Kan jag flytta över mitt hemtelefonnummer till Telenor?

Har du ett trygghetslarm eller annat larm kopplat till ditt telejack, ska du inte flytta över ditt hemtelefonnummer från din nuvarande operatör till Telenor. Gör du detta slutar larmet att fungera.