Kan jag använda trygghetslarm tillsammans med min telefoni?

Vad är trygghetslarm?

En vårdtagare med trygghetslarm kopplat till sin fasta telefoni har ett larm samt en sändare med larmknapp som vårdtagaren bär med sig. Trycker vårdtagaren på larmknappen ringer larmet upp vårdpersonal som därmed kan vidta nödvändiga åtgärder.

Det finns även trygghetslarm som går via mobilnätet. Dessa behöver inte fast telefoni för att fungera. Trygghetslarm fungerar med Telenor, men det kräver elektricitet. Ett elavbrott kan alltså innebära att din telefoni slås ut. Vi avråder därför dig som använder trygghetslarm från att skaffa bredbandstelefoni – oavsett operatör.