Kan jag få reda på vem som ringt till min hemtelefon?

Ja, det kan du. Vi kan spåra inkommande samtal till din hemtelefon. Då behöver vi en skriftlig begäran av dig. Den måste innehålla vilket telefonnummer du har samt vilken tidsperiod, max två veckor bakåt i tiden, som ska spåras.

En spårning två veckor bakåt i tiden kostar 500 kronor inklusive moms. Inom 1-2 veckor får du den information om inkommande samtal till ditt telefonnummer som har registrerats i våra system. Gör så här:

  • underteckna din begäran om spårning
  • ta en kopia på din id-handing (t ex giltigt körkort eller pass) 
  • mejla din begäran och kopian på id-handingen till kundsvar.fastbredbandochtv@telenor.se