Leverera tjänster och produkter

Leverera våra tjänster och produkter till dig, exempelvis överföra samtal, sms, e-post och annan elektronisk kommunikation, upprätthålla rätt volymer i den tjänst vi har avtalat om, såsom överföringshastighet, datamängd, dataförbrukning och tjänster med särskild taxa, och leverera hårdvara som du har beställt.

Typ av uppgift

Rättslig grund

Lagringstid

Trafikuppgifter

Fullgörande avtal

Sparas tills fakturan är betald och alla rättsliga förhållanden är reglerade, och max ett år därefter. Undantag: uppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen.