Hur fungerar registreringen för mig med skyddad identitet?

Uppgifter som registreras ska hanteras säkert hos din operatör och det är endast om du lämnat ett särskilt medgivande som uppgifter lämnas ut till nummerupplysning.

Om du har ett mycket högt skyddsbehov och är osäker på hur du ska göra med abonnemang som måste stå i ditt namn, rådfråga den myndighet eller organisation som du har haft kontakt med om skyddad identitet tidigare.

Lagstiftningen tillåter att en närstående registrerar sig på ett kontantkort för mobiltelefoni eller mobilt bredband och sedan överlåter det till personen med skyddad identitet. Om du har en anställning är det också tillåtet för en företrädare för arbetsgivaren att registrera sig på kontantkortet och sedan låta dig som har skyddad identitet använda tjänsten. Mer information om registrering och skyddad identitet finns på Post- och telestyrelsens hemsida samt på Telekområdgivarnas hemsida.