Vad händer efter att giltighetstiden för Kontantkort Fastpris gått ut?

Om du har kvar saldo, till exempel extrasaldo, på ditt kontantkort börjar du betala för dina samtal, surf och meddelanden enligt gällande trafikpriser.

Priserna hittar du här och där kan du även ladda kortet.

Giltighetstiden för Kontantkort Fastpris är följande:

0,5 GB: 7 dagar

2 till 150 GB samt Hello 1 GB och 10 GB: 31 dagar

Halvårskort 5 och 10 GB:  6 månader