Jag har redan ett konto direkt från HBO Max, vad gör jag då?

Telenor har ingen insyn i vilka konto som finns hos HBO Max. Har du ett aktivt konto hos HBO Max sedan tidigare och väljer att inkludera HBO Max i ditt Stream Stor-abonnemang måste du själv säga upp kontot som du har direkt hos HBO.