Varför är mitt pris inte längre uppdelat i abonnemang och krypteringsavgift?

För att göra priset på ditt abonnemang tydligare har vi slagit ihop krypteringsavgiften med det ordinarie abonnemangspriset. Att dela upp avgifterna har varit förbryllande både för oss och våra kunder. Vi hoppas att beslutet om att slå ihop dessa avgifter ska göra att fakturan blir tydligare.