Hur byter jag koden till min röstbrevlåda?

Ring 888 från din egna mobiltelefon, välj 3 för inställningar och 4 för att välja en ny kod, välj en kod bestående av 6-7 siffror.