Vad har jag för kod till röstbrevlådan?

För mobiltelefoni

Koden väljer du själv genom att ringa 888.  Koden måste bestå av 6-7 siffror och får inte enbart bestå av 0:or.

För hemtelefoni via bredband

  1. Tryck 4
  2. Tryck 1
  3. Knappa in din nya personliga kod, fyra siffror, avsluta med #.
  4. När du knappat in koden uppmanas du att upprepa koden. Verifiera din personliga kod, avsluta med #

Om de två inmatningarna stämmer överens hör du: "Din personliga kod har ändrats" Om de två inmatningarna inte stämmer överens hör du: "Verifieringen misslyckades, koden har inte ändrats"