Vad har jag för kod till röstbrevlådan?

För mobiltelefoni

Koden väljer du själv genom att ringa 888. Koden måste bestå av 7 siffror och får inte vara en enkel kombination (till exempel 1234567). Om du anger en kombination som anses vara för enkel får du ett meddelande som lyder ”Du har angett en otillåten sifferkombination, var vänlig ange en ny kod”.

För hemtelefoni via bredband

  1. Tryck 4
  2. Tryck 1
  3. Knappa in din nya personliga kod, fyra siffror, avsluta med #.
  4. När du knappat in koden uppmanas du att upprepa koden. Verifiera din personliga kod, avsluta med #

Om de två inmatningarna stämmer överens hör du: "Din personliga kod har ändrats" Om de två inmatningarna inte stämmer överens hör du: "Verifieringen misslyckades, koden har inte ändrats"