Vad kostar medflyttning/vidarekoppling av samtal som går till röstbrevlådan?

Kostnaden är densamma som din normala minuttaxa.