Varför kan man inte logga in i Mitt Telenor med BankID?

Telenor-koncernen har en gemensam inloggningslösning som tyvärr inte kan kombineras med BankID. Dessutom har Telenor många familjekunder där alla familjemedlemmar inte har tillgång till BankID.