Vad händer om jag inte beställer en ny tv-box?

Om du inte beställer en ny tv-box kommer tjänsten avslutas automatiskt den 31 oktober 2019.