Vad är en tjänstefördelare?

En tjänstefördelare kallas ibland för switch, mediaomvandlare eller fiberkonverterare. Det är den apparat som används för att du ska kunna koppla in bredband eller tv via fiber om du bor i en bostad med öppet nät.

Det är fastighetsägaren eller stadsnätet som tillhandahåller din tjänstefördelare, ofta finns den redan installerad i din bostad.