Jag har fått en påminnelse trots att ni sa att jag inte behövde returnera.

Om det står i ditt avslutningsbrev att vi kommer att ta ut 0 kr i i avgift om du inte returnerar utrustningen så behöver du inte göra det.