Jag har Trygg 48. När får jag min utbytesmobil/-surfplatta?

Utbytesmobilen eller -surfplattan finns att hämta på närmaste utlämningsställe inom 48 timmar (vardagar) från det att din skadeanmälan är registrerad och komplett och en bekräftelse om ersättning har skickats till dig.