Varför släppte ni en app som inte var färdigtestad?

Det är en befogad fråga. Och det enkla svaret är att vi var tvungna att lansera den nya teknikplattformen då den gamla inte längre var tillgänglig för oss. Speciellt appen för AppleTV är vi inte nöjda med än, men vi hade dessvärre inget annat val än att släppa den.

Några kunder har uttryckt att de vill ha den gamla appen tillbaka tills den nya är färdigutvecklad. Tyvärr är det inte möjligt då vår gamla teknikleverantör inte längre kan leverera tjänsten åt oss – hade den varit det hade vi avvaktat med att släppa de nya apparna.

Hela teknikplattformen är ny och vi har haft ett antal driftsincidenter som också har gjort att kunder uppfattat att appen innehåller buggar. Rotorsaken till dessa driftsincidenter är kända och har i de flesta fall åtgärdats. Men tyvärr räknar vi med att det dyker upp nya saker under de närmaste veckorna, och vi lovar att göra vårt bästa att lösa dessa allt eftersom.