Kan någon annan erbjuda fri streaming?

Nej, det gäller alla operatörer och medlemsländer i EU . Beslutet om så kallad nätneutralitet gör det förbjudet med nollprissättning för utvalda appar. Enda undantagen gäller appar för nödsituation (112) och kundservice.