Betalar jag kortavgift när jag har tv från Telenor?

Ja, det gör du. Kortavgiften är 50 kronor och den finns med på din faktura. Dina fakturor hittar du i Mitt Telenor.