Betalar jag krypteringsavgift när jag har tv från Telenor?

Nej, du betalar ingen krypteringsavgift.