Jag har en inspelningsbar tv-box, behöver jag göra något?

Dina inspelningar som redan finns sparade på din tv-box kommer finnas kvar efter uppgraderingen. Om du har haft en serieinspelning inlagd eller har schemalagt kommande inspelningar kommer du att behöva schemalägga dem på nytt för att de ska spelas in.