Vad gör jag om min tv-box har låst sig?

Dra ut strömkabeln ur tv-boxen i cirka 30 sekunder. Koppla därefter in den igen och låt den starta upp på nytt.