Varför saknas det kanaler?

Kan du inte se alla kanaler som ingår i ditt tv-paket? Börja med att göra en kanalsökning om du inte redan gjort det.

Starta även om din tv-box genom att dra ut strömkabeln i 30 sekunder. Sätt i den och starta upp igen.

Om du gjort en egen kanallista – se efter så att alla kanaler är med på den.