Hur fungerar mitt abonnemang om jag ska vara utomlands en längre tid?

Ska du tillbringa en längre tid i ett land som du har fri surf i? Då bör du läsa vår mer i våra särskilda villkor.