Kan jag använda den surf och de samtal/sms/mms som ingår i mitt abonnemang eller kontantkort vid permanent vistelse i EU/EES?

Nej. Vi följer EU-förordningen om internationell roaming som innebär att du kan använda ditt abonnemang eller kontantkort precis som vanligt när du tillfälligt befinner dig i länderna som ingår i EU/EES. Men inte om du vistas utomlands permanent.

Detta innebär att om du använder ditt abonnemang eller kontantkort mer utomlands än i Sverige räknas det som missbruk och Telenor har rätt att vidta åtgärder. Detta meddelas i förväg via sms.

Läs mer i våra Särskilda villkor (4.2)

Telenor har rätt att ta ut följande tilläggsavgifter (SEK inkl moms):

  • Samtal 0,30 kr/min
  • SMS 0,05 kr/st
  • MMS 0,02 kr/st
  • Surf 0,02 kr/MB


In English