Vad ska jag tänka på om jag är nära en landsgräns?

Befinner dig inom EU/EES men är nära ett annat land som inte ingår i EU/EES (till exempel på Cypern eller i något av länderna som gränsar mot Schweiz)? Då finns möjligheten att mobiltelefonitäckningen för en operatör i grannlandet sträcker sig över landsgränsen och in i landet där du befinner dig.

Så kontrollera vilken operatörs nät din telefon är uppkopplad mot, annars finns det en risk att du får betala för trafik gjord i grannlandet, även om du inte varit där. Om din telefon har kopplat upp sig mot en operatör i grannlandet kan du gå in på telefonens inställningar, manuellt söka fram tillgängliga operatörer och välja en operatör i landet där du befinner dig.

Kom ihåg att du bara får ett välkomst-sms första gången du besöker ett land, även om du byter land flera gånger (inom 7 dagar, sedan genereras ett nytt välkomst-sms igen).