Förbättras uppkopplingstiden för ett samtal med 4G?

Ja, med 4G kopplas samtalen upp snabbare.