Vad betyder färgerna på wifi-förstärkarens lampa?

De små lamporna kan lysa med olika färg. Det här betyder de olika färgerna:

Vitt: Wifi-förstärkaren har startat upp och är redo att kopplas med WPS-pairing mot router.

Blått blinkande ljus: Wifi-förstärkaren håller på att synkroniseras med en router.

Blått fast sken: WPS-pairing lyckades.

Grönt: Wifi-förstärkaren är synkroniserad med en router och redo att användas.

Rött blinkande ljus: Du behöver starta om din wifi-förstärkare. Ring oss om du får problem efter omstarten.

Rött fast sken: Upplever du problem? Se gärna över din placering av extender. Placera den halvvägs till där du har dålig täckning.

Orange: Mjukvaran i wifi-förstärkaren håller på att uppdateras.