Till minne av
Michael Perlitz

1968-2019

Your light shines on

Michael Perlitz Minnesfond

Michael Perlitz spelade den älskade pappan Sören i Telenorfilmerna och var en mycket uppskattad medlem av Telenorfamiljen. Men han var också en pedagog för barn och unga skådespelare. Att arbeta med undervisning var något han brann för. Genom åren arbetade han med undervisning på både Calle Flygare och genom Stockholm Filmfestival Junior.

För att hedra hans minne har Michaels tidigare agent Malou T Schultzberg tillsammans med Stockholm Filmfestival Junior och med Michaels familjs välsignelse startat en minnesfond i Michaels namn. Pengarna som samlas in kommer oavkortat att gå till ett sommarkollo 2020 för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

Vi på Telenor har valt att bidra med 100.000 kronor till minnesfonden för att hedra Michael och stötta hans hjärtefråga; att undervisa barn.  

Vi uppmanar också alla som kan och vill att bidra till Michael Perlitz Minnesfond. Skicka valfri summa till någon av följande: 

Bank Giro: 5164-3161 

Swish: 1234041497

michael_ler.png

Till minne av Michael Michael Perlitz

Vi är överväldigade av all den respons och kärlek vi mött med anledning av den tragiska bortgången av Michael Perlitz. Efter samråd med och önskemål från hans familj har vi tillsammans tagit beslutet att från och med fredag den 10 maj återuppta vår reklamkampanj, som även innehåller en hyllning till Michaels minne. Det är vår gemensamma uppfattning att detta är vad Michael själv hade önskat. Reklamen kommer att fortsätta visas över sommaren.

I sin roll som pappan Sören i Telenorfamiljen har Michael blivit ett välbekant ansikte för många svenskar. Vi har mött hans varma leende och skojfriska humör i såväl TV, tidning och online under de senaste tio åren. Vi sörjer en fin kollega, skådespelare och vän som lämnat oss allt för tidigt.

Våra tankar är först och främst med hans familj i denna svåra stund.

Vila i frid, Michael.

/Telenorfamiljen