Information om felaktig abonnemangsflytt hos Telenor

I samband med att vi flyttade kunder från Mobilabonnemang 30 GB till Mobilabonnemang 35 GB har vi felaktigt även flyttat ditt abonnemang. Den felaktiga flytten skedde 24 och 25 augusti 2022. Telenor kommer inte att flytta tillbaka några av de berörda kunderna till sina gamla abonnemang. Alla som är påverkade av detta kommer fortsatt ha Mobilabonnemang 35 GB till samma pris som de hade för Mobilabonnemang 30 GB.

Här kan du se vad som ingår i Mobilabonnemang 35 GB  

Dina rabatter finns kvar

Om du hade några rabatter knutna till ditt gamla abonnemang (30 GB) så kommer de fortfarande att finnas kvar efter att du har fått Mobilabonnemang 35 GB. Som en extra bonus kommer vi lägga till din rabatt med nytt startdatum - alltså, om du hade en rabatt som från början gällde i 12 månader och det var två månader kvar när flytten skedde, lägger vi nu till den rabatten på ditt nya abonnemang med 12 månaders giltighetstid.

Händelsen är anmäld

Händelsen har anmälts som en integritetsincident enligt Lagen om elektronisk kommunikation till Post- och telestyrelsen (PTS). Referensnummer hos Telenor för denna anmälan är 523. Vår anmälan till PTS innehåller inga uppgifter som går att härleda till dig.

Kontakt

Har du några frågor får du gärna kontakta oss på telefonnummer 020–222 222.

Vänliga hälsningar

Telenor