For information in English, please scroll down

Information om incident hos Telenor

Den 20 januari 2023 hade vi ett tekniskt fel som gjorde att ett eller flera sms som du skickade till användare av Telenors nät kl. 10:45-20:36 levererades till ett annat nummer än det du avsåg. Vi kan se att det handlar om ca. 5 procent av alla sms som skickades under den angivna tidsperioden som gick till fel mottagare. 

Vi beklagar det inträffade och ser allvarligt på händelsen. Vi rekommenderar att du, utifrån din egen situation, funderar på om du behöver vidta några åtgärder på grund av det inträffade.  

Telekommunikationsbolagens lagreglerade tystnadsplikt gör att vi inte kan tala om till vilket/vilka nummer dina sms levererades till. Det tekniska felet gör också att en viss fördröjning kan ha inträffat från det att du skickade sms:et till att det lämnade vårt system, vilket innebär att vi inte har några tidsstämplar som är användbara för att identifiera ett specifikt sms. 

Kontakt 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer  020–222 222.   

Händelsen är anmäld 

Händelsen har anmälts som en integritetsincident enligt lagen om elektronisk kommunikation till Post- och telestyrelsen (PTS). Vårt interna referensnummer för denna anmälan är Ref: 590. Anmälan innehåller inga uppgifter som går att härleda till en specifik person. 

Hälsningar, 

Telenor 

-------------------------------------------------------------------

On January 20, 2023, we had a technical error that caused one or more text messages that you sent to users of Telenor’s network between 10:45-20:36 to be delivered to a different number than intended. We can see that approximately 5 percent of all sms that were sent during that time were delivered to the wrong recipient.

We regret what happened and take the incident seriously. We recommend that you, based on your own situation, consider whether you need to take action because of what happened.  

The telecommunications companies' statutory duty of confidentiality means that we cannot tell which number(s) your text messages were delivered to. The technical error also meant that some delay may have occurred from the time you sent the sms to the time it was delivered from our system, meaning that we do not have any timestamps useful for identifying a specific sms.  

Contact 

If you have any questions, please contact us on phone number:  

020–222 222 (from Sweden) 
+46 708 222 222 (from abroad) 

The incident is reported 

The incident has been reported as an integrity incident to the Swedish Post and Telecom Authority according to the Electronic Communications Act. Our internal reference number for this incident report is Ref: 590. The report does not contain any data that can be traced back to a specific person.

Regards, 

Telenor