Varför varierar täckningen på mobilen?

Din mobiltäckning påverkas av flera olika saker. Bland annat kan landskapets form, närheten till en mobilmast och radiosignalernas kvalitet avgöra om du har bra eller dålig täckning – eller i värsta fall ingen alls.
Radioskugga

Berg och betong  

 

Kontakten mellan din mobil och radiomasten går via radiovågor. De följer samma naturlagar som andra vågor, vilket innebär att styrkan avtar ju längre från sändaren du är. Du får helt enkelt sämre täckning ju längre från en basstation du befinner dig. Men radiosignalens framfart kan också bromsas av till exempel byggnader, berg och skog. I värsta fall kan de få täckningen att försvinna helt – då uppstår så kallad radioskugga.

Wifi

Att tänka på

 

Radiosignalen kan dämpas kraftigt när du är i en bil, på ett tåg eller inomhus. Du sitter trots allt i en plåtburk eller bakom tjocka betongväggar. Om du då har tillgång till wifi är ett tips att ringa via det, exempelvis med hjälp av tjänster som Messenger, FaceTime eller Google Duo.

Stad/land

Stad och land – på olika våglängd

 

Alla radiosignaler sänds ut med olika längd på radiovågorna. Låg frekvens ger bra räckvidd, men sämre kapacitet. När man ska radioplanera blir det alltid en kompromiss mellan täckning och kapacitet. I glesbefolkade områden används gärna låga frekvenser för att maximera den yta man täcker. I städer fokuserar man hellre på högre frekvenser där det befinner sig fler människor på mindre ytor.

Surf

Trängsel i mobilnätet

 

Hur många som använder samma basstation är också avgörande för hur snabbt du kan surfa och hur bra det går att ringa. Alla användare delar nämligen på basstationens kapacitet. Ju fler som delar, desto lägre blir den maximala surfhastigheten.

Rusningstrafik

På busshållplatsen

 

Kapaciteten har begränsningar och det märks tydligt på ställen där det är många som vill ringa och surfa samtidigt på liten yta. Ett enkelt exempel är en stor busshållplats. Där kan nätet upplevas som segt och som att det är dålig täckning under rusningstrafiken, men helt normalt vid andra tider på dagen.