Hur gör jag skadeanmälan vid garantiärende/om jag inte har försäkring?

Du kan beställa reparation av din mobil, surfplatta eller IP-terminal direkt via telenor.se oavsett om du har garanti kvar eller inte. Om skadan inte omfattas av garantin får du ett kostnadsförslag via sms eller mail.

Läs mer här