Kan jag stänga av röstbrevlådan tillfälligt?

Självklart. Sms:a svarare av (antal dagar) till 222. Då stängs den av direkt.