Vad är öppen hänvisning?

Har du tjänsten Hänvisning på ditt abonnemang så kan du nu även sätta en öppen hänvisning. En hävisning kan exempelvis aktiveras vid semester och vara aktiv fram tills att du är tillbaka på jobbet.

En öppen hänvisning innebär att du kan aktivera en hänvisning men istället tillåta att samtalet först ringer på din telefon innan hänvisningsmeddelandet spelas upp. När du sätter en ny hänvising i appen eller datorklienten väljer du om hänvisningen ska vara öppen eller om det inte ska vara någon påringning.

Inställningen av antal ringsignaler är samma inställning som vid röstbrevlådan och vidarekopplingens  "antal ringsingnaler vid inget svar" .

Guide för hänvisning i Telenor One X