Kom igång som agent

Det är administratören på företaget som lägger upp vilka personer som ska vara agenter och kunna logga in i telefonistapplikationen för att hantera samtal. Detta görs i självbetjäningportalen Mitt Företag.

Som agent måste du ha ett Telenor One X abonnemang till vilket samtalen kopplas ut. Samtalen kan kopplas ut till både mobil och datorklient. I funktionen Samtidig påringning på Mitt Företag så kan du ställa in om du vill att samtalet bara ska ringa på den ena eller andra telefonen. Samtalet kopplas alltid ut på mobilnumret.

Så här loggar du in
För att logga in som agent i telefonistapplikationen så krävs att du har ett Telenor ID (Telenors autentiserings-tjänst) som är kopplat till aktuellt One X abonnemang. Detta är samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in i Mitt Företag.

Om du inte har ett Telenor ID kan du enkelt skapa ett här och följ instruktionerna.

  • Du skapar först Telenor ID genom att ange e-post och mobilnummer. Dessa båda verifieras med en aktiveringskod.
  • Lägg till ditt One X abonnemang i Mitt Företag genom att ange ditt mobilnummer. När det är gjort har du kommit igång som användare för och kan se dina tjänster samt agera som agent.

Du loggar därefter in på https://telefonist.onex.telenor.se/ 

Tips!

Skapa gärna en genväg på skrivbordet för att snabbt kunna öppna applikationen. Hur du gör detta och all annan information om hur du använder applikationen kan du läsa i vår snabbguide.