Hantera ärenden med vår självbetjäning

Företagsportalen

Få överblick och kontroll över företagets avtal och abonnemang.

Mina sidor

Hantera ditt abonnemang, köp extra surf
och anpassa tjänster.

Webbutiken

Inloggning för dig som har anpassad
webbutik för företaget.

Administration av tjänster

Gruppnummer

Med Gruppnummer kan du låta fler medarbetare svara på inkommande samtal till företaget. Här administrerar du Gruppnummer som tecknades före 14 januari 2014. Gruppnummer som tecknades efter administreras istället i Företagsportalen.

SMS Pro Web

Med SMS Pro Web kommunicerar du enkelt med dina kunder och medarbetare. Du kan skicka sms till både stora grupper och enskilda personer. Meddelandet når fram överallt där det finns mobiltäckning.

Kundentrén

Kundentrén är ett självbetjäningsverktyg för fastnätstjänster från Telenor. Här kan du se utvalda tjänster som finns aktiva för ditt företag. Du kan även följa ärenden som har lagts via vår manuella support.

Webline

Webline ingår i tjänsten Nordic Connect Managed och är ett verktyg för admininstration och statistik. Här kan du se status på tjänster och få kontroll över ditt datanät på detaljerad teknisk och administrativ nivå.

Vidarekoppling med webbaccess och inkommande

Med vår webbaserade vidarekopplingstjänst kan du vidarekoppla din telefon på företaget via internet i Telenors nät. Det innebär att du inte behöver ha tillgång till telefonen utan bara till internet.

0200 och 077

Med Styrning 0200 Frisamtal eller Styrning 077 Nationellt Nummer kan du kontrollera och dirigera om samtalen som kommer in till olika svarsställen och till exempel ändra procentuell fördelning av samtal.

Serviceportalen

Om telefonen du köpt av Telenor behöver lämnas in på service kan du följa ditt serviceärende på Serviceportalen. Har du ett företagsavtal med Telenor skapar du din serviceorder genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Du hittar uppgifterna i det serviceavtal ditt företag har med oss.