Vad är mobilleasing?

Mobilleasing är ett sätt att effektivisera företagets mobilhantering och innebär att hårdvara, inköp och hantering av mobilernas hela livscykel kan köpas som tjänst. Med en mobilleasingtjänst erbjuds oftast flera tjänster som hyra av mobiler, utbytesprogram för snabbt utbyte vid skador, säkerhetslösning för full kontroll och möjlighet till återlämning av begagnade mobiler.

Läs mer om vår lösning Mobil som tjänst

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.