SIP-trunk

SIP-trunk är teknologin som gör att du kan streama din röst över internet. Den ersätter alltså mer och mer den analoga telefonin. En kostnadseffektiv lösning då alla samtal sker via internet. SIP-trunk ersätter hyrda förbindelser för växelanslutningar.

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.

Du har läst om SIP-trunk. Du kanske också är intresserad av: