VoIP

VoIP betyder Voice over Internet Protocol och är alltså telefoni över internet. Du kanske har använt om den populära tjänsten Skype? Då används VoIP.  VoIP överför analoga telefonsamtal till digitala signaler som sänds över internet. Men hjälp av VoIP kan du hålla dina telefonkostnader nere då det oftast innebär att internationella samtal blir helt gratis.

Vad behöver ditt företag?
Kontakta oss om du vill prata mer om ert företags möjligheter.

Du har läst om VoIP.  Du kanske också är intresserad av: