Hur säkerställer man en effektiv hantering av företagets mobiler?

Många företag har anammat det digitala och flexibla arbetssättet och ser affärsnyttan med det. Medarbetarna blir mer tillgängliga och kan utföra arbetet när och där de passar dem bäst. Men det digitala och flexibla arbetssättet ställer höga krav på företaget. Tekniken ska alltid fungera, företagsmobilerna ska vara uppdaterade med den senaste programvaran och trasiga mobiler måste bytas ut snabbt.

Jerry Martinsson, Business Manager och konceptansvarig för Mobil som tjänst, svarar på tre vanliga frågor:

Jerry Martinsson, expert på Telenor


Vad innebär de ökade kraven för företagen?

- Jag upplever att det idag är ett högre tempo och att den accelererande teknikutvecklingen ställer allt högre krav på att företag och organisationer måste vara extremt effektiva. Det innebär bland annat att de bara kan ägna minimalt med tid åt administration och sådant som inte rör kärnverksamheten. Men samtidigt blir hanteringen och administrationen av företagets mobiler och surfplattor mer tidskrävande. Medarbetarnas mobiler måste vara uppdaterade med den senaste programvaran, trasiga mobiler repareras eller bytas ut omgående. Nya mobiler och surfplattor beställas, vara förinställda och klara att använda. En hantering som tar mycket tid och kan upplevas som en börda för företagen.

Hur kan företagen möta medarbetarnas behov på effektivt sätt?
- I grunden tycker jag att man alltid ska se över hur man vill jobba och titta på vilka utmaningar som företaget står inför. Men om man generaliserar är en tydlig trend, i takt med att telefoner/plattor blivit dyrare, att företagen ökat sin grad av finansiering via hyra. Många adderar samtidigt ett utbytesprogram tillsammans med ett så kallat MDM-verktyg, ett sorts kontrollverktyg som hjälper företaget att administrera och “säkra” tekniska inställningar på användarnas telefoner, samtidigt som man får en bra kostnadskontroll.

Hur påverkar detta miljön?
- Vi ser att detta ger en mindre miljöpåverkan än det ”traditionella” sättet att köpa telefoner eftersom chanserna ökar att företagets begagnade mobiler återanvänds. Antingen återvinns de, används till reservdelar eller så repareras de för att säkerställa att de kan återanvändas på ett bra sätt. Värdet av de begagnade mobilerna återförs dessutom till företaget istället för att de hamnar i soporna eller ligger och tappar i värde i byrålådorna.

Nyfiken på vad Mobil som tjänst kan innebära för dig och ditt företag?
Kontakta oss gärna eller läs mer om lösningen här.

Lösningar Mobil som tjänst

Vi vägleder dig och ditt företag

Våra personliga företagsrådgivare hjälper dig och ditt företag att ta fram skräddarsydda lösningar som möter era unika affärsbehov. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort.