Telenor är partner till H22

För Telenor var det självklart att bli partner till H22 – A Smarter City. Helsingborgs stora satsning på innovation och digitalisering för en smartare och mer hållbar stadsutveckling. Det ligger helt i linje med vår strategiska satsning inom IoT & New Business. Ett affärsområde som växer just nu.

H22 är ett långsiktigt projekt som kommer att pågå hela tiden fram till den stora stadsmässan år 2022. Bland annat med en två dagars Summit redan i november 2019 som samlar talare och experter från hela världen. I samarbete med organisationer och genom partnerskap inom näringslivet ska man försöka hitta hållbara lösningar för att möta framtidens utmaningar.

– Vårt expertområde är mobil konnektivitet. Så hur kan Telenor bidra och varför har vi valt att bli partner? Vår ambition är att tillsammans med övriga aktörer och partners ta ett ansvar i samhället för en mer hållbar framtid. Vi vill skapa ett långsiktigt samarbete och vara en strategisk partner när det gäller mobil uppkoppling och digitala tjänster. Man kan ha många bra idéer och smarta IoT-lösningar men det många inte tänker på är hur viktigt det är med en säker uppkoppling menar Pontus Filippini, Sales Manager IoT på Telenor.

Vi bad Patrik Duckert, Nordic Business Development Manager på Telenor, berätta mer om säkerhet och integritet i ett allt mer uppkopplat samhälle.

– I en tid när vi har möjlighet att koppla upp det mesta i vår omgivning så skapas fantastiska möjligheter och nyttor. Men utan lösningar för säkerhet och integritet blir vi väldigt sårbara. Idag utvecklas hotbilder och attackytor dagligen och en IoT-miljö blir en tacksam målbild. Det är där Telenor som etablerad partner kan hjälpa till att balansera nytta mot skada och skapa trygghet – digital trust.

Tekniken utvecklas hela tiden och mycket kommer att hända på vägen fram till år 2022. Som kommunikationspartner kommer vi att finnas med under hela vägen. Leverera ett modernt nät, den senaste tekniken och guida våra medpartners i nuvarande och kommande digitala ekosystem med olika tekniska lösningar. Narrowband, nästa generations mobilteknik 5G och Internet of Things.

Vi är en mycket stolt partner till H22 och ser fram mot att bidra till en uppkopplad och mer hållbar framtid.

Är du nyfiken på projektet. Läs mer på projektets webbplats H22 - A Smarter City

Exempel på smarta lösningar i vår vardag
IoT-lösningar kan användas inom många områden som gynnar oss alla i vardagen. Det kan handla om att skapa en tryggare stad med uppkopplade livbojar som talar om när det saknas en livboj eller tjänster som skapar trygghet inom äldreomsorg. Annat som det fokuseras mycket på och som är en viktig fråga är klimatsmarta lösningar. Ett exempel är att lösa problemen kring matsvinn. Läs mer om IoT-lösningar inom din bransch

Publicerat: 2019-10-08