Vägen till ett tillgängligt nät

För många företagare är ett tillgängligt mobilnät idag lika affärskritiskt som vatten, el och vägar. Hur tillgängligt nätet är beror i sin tur på tre faktorer: Täckning, Kapacitet och Stabilitet. Här reder vi ut dessa begrepp och vad som påverkar dem.

Vad är täckning?


Täckning kan anges på två olika sätt; Befolkningstäckning och yttäckning. Befolkningstäckning är andel av befolkningen som har tillgång till nätet. (Idag har 99,9% av alla svenskar tillgång till Telenors mobila nät där de bor eller arbetar). Yttäckning menas med hur stor del av landets yta som nätet täcker.

Visste du att...
...Telenors mobilnät täcker över 90% av Sveriges yta och 99,9% av den svenska befolkningen.


Saker som påverkar mottagningen:

Inomhustäckning_300x200.png
Tjocka stenväggar i gamla hus kan försämra mottagningen. Men även moderna, energieffektiva hus med miljöfönster kan ge sämre mottagning.

Basstation_300x200.pngJu närmare du är en basstation (mast) desto bättre blir mottagningen.


Antenn_300x200.png
Berg, dalar eller tät skog gör att du kan få sämre mottagning.


Mobiltelefon_300x200.png
En del mobilskal kan dämpa radiosignalerna till din mobil påtagligt vilket i sin tur påverkar uppkopplingen.

2G, 3G, 4G, 5G

Alla mobilnät samverkar

G
Står för generation. I vårt mobila nät samspelar alla generationer för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt.

2G
Används för tal men utnyttjas även för betalterminaler och larm.

3G
Används för samtal och data men i mindre utsträckning än förut.

4G 
4G är vårt vanligaste nät och används för snabb surf. Man kan även använda 4G-nätet för att ringa.

5G
5G ett snabbare nät som kommer runt hörnet.

 

Vad är kapacitet?


Kapacitet är att samtidigt kunna hantera många användare och hög trafik. Kapaciteten mäts somgenomströmning eller ”hastighet” med enheten Mbit/s.


Saker som påverkar kapaciteten:

NAT_Basstation_400x200.jpg

Om flera personer i samma cell (området kring en bas station) använder nätet samtidigt delas kapaciteten på dessa personer. Basstationen försöker ge alla användare lika mycket resurser, men det blir ändå inte exakt lika. I och med vår modernisering av nätet kommer vi att mer än fördubbla vår kapacitet. Det gör att fler användare kan vara i samma cell.

NAT_Glas_400x200.jpg

Tänk dig att du dricker ur ett glas tillsammans med två andra personer. Ni använder vanliga sugrör. Så länge ni dricker ganska långsamt räcker innehållet i glaset länge, men om nån kommer med en trädgårdsslang (läs: streamar film) tar drickan snabbt slut.

  

Visste du att...
...vid stora folksamlingar, en konsert, festival eller andra tillfällen vi kan förutse, så möter Telenor upp och förstärker nätet.

 

Vad är stabilitet?


Stabilitet eller driftsäkerhet på mobilnät är oerhört viktig. Nätet ska fungera 24/7 under alla årets dagar. Men ibland blir det störningar vi inte kan styra över. Då gäller det att snabbt åtgärda skadan. Alla Telenors basstationer har extra batteribackup som gör att störningar inte påverkar samma sätt.


Saker som påverkar stabiliteten:


NAT_Elavbrott_300x200.jpg

Elavbrott


NAT_Kablar_300x200.jpg

Skadade kablar vid grävarbeten.


NAT_Stormskador_300x200.jpg

Stormskador

Visste du att...
...nätet övervakas dygnet runt av Telenors SOC - Service Operation Center. De säkerställer att allt fungerar och agerar omgående om något skulle hända.