”Vi har lång erfarenhet av framtiden”

Från 1G till 4G, och nu 5G. För varje generations uppkoppling har vi hjälpt våra kunder att ta steget in i framtiden. Men sättet vi gjort det på har förändrats för varje skifte. Från att erbjuda enskilda tjänster som förenklar vardagen för individen, till ekosystem som gör hela samhällen smartare.

Det är i de stora skiftena som de största stegen tas. Med 5G tas det största tekniska klivet hittills. Vår pågående utrullning av 5G i Sverige innebär startskottet för ett omvälvande och omdefinierande steg för industrin och näringslivet, för samhället och för oss människor.

När fabriker, kontor, handeln, staden och vården blir uppkopplade på riktigt kommer de också att förändras i grunden. För de verksamheter som är redo kommer det innebära enorma möjligheter.

5g_750x270.jpg

Vi på Telenor har hjälpt våra kunder i skifte efter skifte. Från att vara först med att erbjuda SMS och röstbrevlåda i Sverige i övergången från 1G till 2G, och att skapa förutsättningar för de första uppkopplade bilarna i skiftet till 3G, till att bana väg för ett brett genomslag för IoT under 4G-eran.

Vi vet att nästa skifte kräver ett synsätt som går långt bortom enskilda produkter. Därför har vi utvecklat en värld av uppkopplade lösningar. Redan nu pågår mängder av spännande projekt där vi utforskar möjligheterna med 5G tillsammans med våra kunder.

Nu är det dags att ännu en gång hjälpa våra kunder att ta klivet in i nästa era. I det arbetet är det en trygghet att veta att vi har gjort det förut. Vi har lång erfarenhet av framtiden.