Andreas Kristensson: ”Utan AI kommer vi inte kunna lösa klimatkrisen”

Teknikutvecklingen har de senaste åren påverkat alla delar av samhället – från hållbarare transporter till en tryggare och säkrare vård. Det här innebär helt nya förutsättningar för näringslivet. Men hur kan vi nyttja företagens kompetens för att skapa en bättre värld? Och är ny teknik svaret på de stora hållbarhetsfrågorna? Det är huvudfrågorna för det seminarium som Telenors Anderas Kristensson leder på Techarenan i Almedalen.

Digitalisering och robust 5G-uppkoppling skapar möjligheter för en hållbar utveckling inom flera områden. Det finns redan flera svenska exempel på hur innovativa företag kan skapa lösningar på vår tids största utmaningar.

Men vad krävs för att vi även i framtiden ska kunna ta vara på innovationskraften hos företagen? Och hur kan digitaliseringen bidra till att lösa klimatkrisen?

Det är temat för det seminarium som Andreas Kristensson, ansvarig för affärsutveckling och IoT på Telenor företag, leder på Techarenan i Almedalen.

– Det här är oerhört aktuella ämnen, kanske de viktigaste parallellt med säkerhetsfrågan. Klimatkrisen och omställningen till ett mer hållbart samhälle är frågor som vi alltid måste arbeta med och vi tror att digitaliseringen spelar en avgörande roll, säger Andreas Kristensson.

Vad har du som moderator för förväntningar på samtalet?
– Jag vill fånga in politikens roll. Hur kan politikerna hjälpa till att skapa förutsättningar? Det handlar ju om förutsättningar och innovationssystemet i stort. Jag ser också framför mig att vi kommer ha en spännande dialog, inte minst om AI och vilken effekt det kommer att ha på det svenska techundret.

En av frågorna som kommer diskuteras är om ny teknik kan lösa klimatkrisen. Sätter man för höga förhoppningar på tekniken?
– Får vi AI-system som kan fatta egna beslut kommer det att få stora positiva konsekvenser. Vi kommer använda AI i allt ifrån driftsäkra nät till att skapa hållbara innovationer. AI bidrar med helt andra förutsättningar. Utan AI kommer vi inte kunna lösa klimatkrisen.

Sverige har flera världsledande startup-företag. Hur fångar vi upp kompetensen som finns i dessa bolag?
– Det är viktigt att fortsätta skapa förutsättningar för innovation. Vi kan gå tillbaka till något som hem-PC-reformen som la grunden för både det svenska techundret och det svenska spelundret. En hel generation växte upp med datorer i hemmet. Det handlar om att skapa förutsättningar så att vi har en hållbar strategi och tillgång till arbetskraft.

Vilken roll spelar Telenor i klimatomställningen?
– Uppkoppling är ett fundament i samhället. Behovet av extremt låga svarstider kan bidra till att koppla upp våra fordon, men också effektivisera och optimera energianvändningen med ny typ av el-infrastruktur.
– Vi på Telenor har också, förutom att tillhandahålla trygga och säkra kommunikationstjänster, ett ansvar för att delta i debatten med politiker och våra kunder.

Vilken känsla kommer de som besöker seminariet gå därifrån med?
– Jag är i grunden positiv så min förhoppning är att seminariet präglas av optimism kopplat till teknikens möjligheter. Som besökare hoppas jag att man blir inspirerad att göra saker annorlunda redan nästa dag. Jag hoppas också på en bra diskussion om hur vi tillsammans kan lyckas med dessa frågor.

Besök Telenor på Techarenan

Befinner du dig i Almedalen? Kom och besök Telenor på Techarenan.

Klockan 14.00-15.00 den 28 juni leder Andreas Kristensson seminariet ”5G, AI, AR, VR, MR, IOT – kan vi lösa klimatkrisen med hjälp av ny teknik?”.

I panelen medverkar:

  • Daniel Akenine, CTO, Microsoft Sverige
  • Dennis Hellfridsson, VD, ABB Sverige
  • Ulrika Matsgård, VD, BRA Flyg
  • Jonas Eden, CMO Business, Telenor Sverige
  • Åsa Lenhoff, Hållbarhetschef, Telenor Sverige